عزيزم تولدت مبارک

از کوچه باغ دلتنگی

 يک کوچه بهار نارنج شيراز آوردی
 خبر از چشم نرگس دلنواز آوردی
 برای من خسته دل گوشه نشين
 خاطره خاطره . از جوانی ها باز آوردی
 ترا چه شد ؟ ای مهتاب خلوت شب
 برای نازک خيالی های من ناز آوردی
 ناز آوردی تا حرف دل با من بگویی ؟
 بنازم نرگس مستت چه مستانه راز آوردی
 برای کوچه باغ نگاه مهربانت دلتنگ بودم
 خوش بحالم شرار آتش طناز آوردی
 ناز شیراز. شرار آتش چشمت. آرزوی دیرینه ام
 هر چه داشتی بیدریغ همه را همساز آوردی
 پشت کوچه باغ دلتنگ تاریکی و  تنهایی ام
 ای بنازم ناز نازانت .  بحر شیدا ناز آوردی
 سپتامبر2005 / م.شیدا
 .......................................................

 خدا قوت ... داريوش ...07.gif07.gif07.gif

/ 0 نظر / 15 بازدید