تو آينه سپيد بخت مني

 قلب تو پناه مهر پاك منست
 وين سينه پناه مهرباني تو
 اي شاخه ي سبز مهر خسته مباد
 گلهاي سپيد شدماني تو
 از بوي بنفشگان گيسوي تو
 پرواز پرستوان سركش ياد
 پرواي شكيب آهوان گريز
 سرشاري تاك و ميگساري باد
 تو آينه ي سپيد بخت مني
 مهر تو گواه بختياري من
 اي بي تو يگانه غمگساري من
 با ياد مني و يادگار مني
 افسانه مهري اي به ياد تو ياد
 اي سينه پناه جاودان تو باد

 م . آزاد ....روحش شاد

 .....................................................
 خدا قوت....داریوش...07.gif

 

/ 0 نظر / 12 بازدید