دلتنگی ها

 چه به تنهایی جانم همدم
 چه غریبم چه غریب ...
 چه سزاوارترینم به سکوت
 چه خموشم چه خموش ...
 چه ملولم من از این خاطره های خسته
 چه اسیرم چه اسیر
 چه بهشتی در یاد و چه عمری بر باد
 چه خزانم چه خزان

 تو مگر یاد نداری
 شب بارانی چشمان خمارم ازعشق
 و زمین لرزه آن عصر دل انگیز بهار
 و دریغی
 که در آن اوج تماشا کردی
 و خرامان رفتن
 و ...
 رفتن
 همیشه رفتن .

 دلتنگ خواهم ماند
 همیشه
 نه برای با تو بودن
 برای
 آمیزش عشق و طعم خوش لیمو
 برای عاشقی هایم
 برای
 همه آن چیزهایی که ندیدی .

 حامد تقدسی

.........................................................

 خدا قوت .... داریوش ...07.gif

/ 0 نظر / 10 بازدید